Primer album de Sayuri

El album saldrá el 17 de Mayo en tres ediciones, titulado Mikazuki no Koukai.

CD Tracklist:
1. Mikazuki
2. Heikousen
3. Juu Oku Nen
4. Cake wo Yaku
5. Furaregai Girl
6. Hachi to Misemono
7. Ruurararura Rurararura
8. Odd Eye
9. Sore wa Chiisa na Hikari no You na
10. Raise de Aou
11. knot
12. Anonymous 
13. Natsu
14. birthday song

CD Tracklist:
1. Mikazuki
2. Heikousen
3. Juu Oku Nen
4. Cake wo Yaku
5. Furaregai Girl
6. Hachi to Misemono
7. Ruurararura Rurararura
8. Odd Eye
9. Sore wa Chiisa na Hikari no You na
10. Raise de Aou
11. knot
12. Anonymous 
13. Natsu
14. birthday song

DVD Tracklist Limited Edition A:
1. Mikazuki MV
2. Sore wa Chiisa na Hikari no You na MV
3. Raise de Aou MV
4. Furaregai Girl MV
5. Anonymous MV
6. Heikousen MV
7. birthday song MV

CD Tracklist:
1. Mikazuki
2. Heikousen
3. Juu Oku Nen
4. Cake wo Yaku
5. Furaregai Girl
6. Hachi to Misemono
7. Ruurararura Rurararura
8. Odd Eye
9. Sore wa Chiisa na Hikari no You na
10. Raise de Aou
11. knot
12. Anonymous 
13. Natsu
14. birthday song

DVD Tracklist Limited Edition B:
1. Live Digest Video

Comentarios

Entradas populares